Strona główna

PIW

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII

UL. STRZELECKA 12, 64-400 MIĘDZYCHÓD

TEL./FAX – 95 748 25 66

piwmiedzychod@wiw.poznan.pl

PONIEDZIAŁEK 7.00-16.00, WTOREK-PIĄTEK 7.00-15.00

TEL. ALARMOWY – 604-104-869

Inspekcja Weterynaryjna została powołana, aby realizować zadania administracji publicznej z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.
Organem realizującym bezpośrednio w/w zadania jest Powiatowy Lekarz Weterynarii.

W jego imieniu zadania realizują pracownicy inspektoratu oraz wyznaczeni lekarze weterynarii niebędący pracownikami Inspekcji.
Organem wyższego stopnia jest Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

Inspekcją kieruje Główny Lekarz Weterynarii, który jako organ centralny administracji rządowej podlega ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.