Ogłoszenie o naborze – inspektor weterynaryjny

Drugie ogłoszenie o naborze – inspektor weterynaryjny
do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt
w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 

 

Posted in Uncategorized | Możliwość komentowania Ogłoszenie o naborze – inspektor weterynaryjny została wyłączona

Nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia na 2019 rok

Międzychód, dnia 11 września 2019r.

O G Ł O S Z E N I E

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzychodzie w związku z art. 16 ustawy

o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004r.

( t.j. Dz. U. rok 2018, poz. 1557 )

Ogłasza nabór na kandydatów

do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia

na 2019 rok

Rodzaj czynności:

Prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – kontroli gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną z zakresu bioasekuracji na terenie powiatu międzychodzkiego.

Wymagania konieczne:

1. wykształcenie wyższe weterynaryjne,

2. posiadanie prawa jazdy kat. B i czynne prowadzenie pojazdu

3. zdolności organizacyjne,

4. komunikatywność,

5. obowiązkowość,

6. umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows,

7. znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych,

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

4. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

5. aktualne zaświadczenie lekarskie TYP A o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku: lekarz weterynarii

6. zaświadczenie o odbytym szkoleniu BHP,

7. aktualne zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii,

8. prawidłowo wypełnione Oświadczenie Zleceniobiorcy – zał. Nr 1

9.prawidłowo wypełnione podanie o wyznaczenie do realizacji zadań w ramach umowy – zlecenia – zał. Nr 2

Osoby zainteresowane powinny złożyć w/w dokumentację do dnia 30 września 2019 r. w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Międzychodzie, ul Strzelecka 12 w godz. 700-1500.

Rozpatrywanie wniosków będzie się odbywało komisyjnie.

Wnioski niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Międzychodzie

Anna Buczko

ZAŁĄCZNIKI:
Ogłoszenie o umowę wyznaczenie od 2019
Oświadczenie Zleceniobiorcy 2019
Wniosek o wyznaczenie na 2019

Posted in Uncategorized | Możliwość komentowania Nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia na 2019 rok została wyłączona

INFORMACJA W SPRAWIE SZCZEPIEŃ PSÓW I KOTÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

INFORMACJA

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W MIĘDZYCHODZIE

W SPRAWIE SZCZEPIEŃ PSÓW I KOTÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Wścieklizna jest chorobą zakaźną, wywoływaną przez wirus powodujący zmiany zapalne w ośrodkowym układzie nerwowym i kończącą się zejściem śmiertelnym.

Na zakażenie wirusem wścieklizny wrażliwe są wszystkie ssaki, a także człowiek.

Do zakażenia wścieklizną dochodzi głównie w wyniku:

  • pogryzienia przez zwierzę,

  • przedostania się śliny chorego zwierzęcia na skaleczenia i zadrapania skóry, na błony śluzowe np. jamy ustnej, do spojówki oka.

Co roku z powodu wścieklizny umiera na całym świecie ponad 60 tysięcy osób.

W związku ze stałym zagrożeniem wystąpienia tej choroby na obszarze kraju oraz stwierdzanymi nowymi ogniskami wścieklizny, w tym w woj. wielkopolskim (na obszarach, na których nie notowano wścieklizny od kilkudziesięciu lat) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzychodzie przypomina, iż obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie, zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, podlegają psy powyżej 3. miesiąca życia.

Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie lub książeczce zdrowia. Szczepienie psów jest podstawową metodą zapobiegania rozprzestrzenianiu się tej choroby.

Niedopełnienie ww. ustawowego obowiązku przez posiadacza zwierzęcia jest wykroczeniem i podlega karze grzywny!

Szczepienie kotów przeciw wściekliźnie nie jest obowiązkowe, jednak z uwagi
na potencjalną możliwość zarażenia się tych zwierząt wścieklizną Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzychodzie
zaleca, by ich posiadacze objęli je również ww. szczepieniem, a w szczególności koty wolno wychodzące z domu, z uwagi na fakt, iż mogą one mieć kontakt ze zwierzętami dzikimi np. wiewiórkami czy nietoperzami, które są potencjalnymi wektorami wścieklizny.

z up. PLW w Międzychodzie
Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt
Lek. wet. Anna Buczko

Posted in Uncategorized | Możliwość komentowania INFORMACJA W SPRAWIE SZCZEPIEŃ PSÓW I KOTÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE została wyłączona

Ogłoszenie o wyznaczenie

Posted in Uncategorized | Możliwość komentowania Ogłoszenie o wyznaczenie została wyłączona

Ulotka o ASF

Posted in Uncategorized | Możliwość komentowania Ulotka o ASF została wyłączona

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Na stronie BIP Powiatowego Inspektoratu Weterynarii znajduje się sprawozdanie finansowe za 2018 rok

>kliknij tutaj aby otworzyć sprawozdania<

Posted in Uncategorized | Możliwość komentowania Sprawozdanie finansowe za 2018 rok została wyłączona

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Posted in Uncategorized | Możliwość komentowania Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią została wyłączona

LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY WYZNACZENIE DO CZYNNOŚCI URZĘDOWYCH OD POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W MIĘDZYCHODZIE NA 2019 ROK

LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY WYZNACZENIE DO CZYNNOŚCI URZĘDOWYCH OD POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W MIĘDZYCHODZIE NA 2019 ROK

Lp. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1. lek. wet. Bogdan Cegiełka Chrzypsko Wielskie
2. lek. wet. Agata Kilanowska Sieraków
3. lek. wet. Piotr Pawelec Międzychód
4. lek. wet. Piotr Sawicki Sieraków
5. lek. wet. Agnieszka Kostera Lubniewice
6. lek. wet. Jarosław Węgrzyn Kwilcz
7. lek. wet. Łukasz Góźdź Chrzypsko Małe
8. tech. wet. Ireneusz Królski Sieraków
Posted in Uncategorized | Możliwość komentowania LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY WYZNACZENIE DO CZYNNOŚCI URZĘDOWYCH OD POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W MIĘDZYCHODZIE NA 2019 ROK została wyłączona

Nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019r.

Posted in Uncategorized | Możliwość komentowania Nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019r. została wyłączona

Bioasekuracja

Posted in Uncategorized | Możliwość komentowania Bioasekuracja została wyłączona