Pliki do pobrania

BIOASEKURACJA

GIWz-403-151-2018-1 – pdf
Przestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwach podlegających wymaganiom Rozporządzenia w sprawie środków ASF
Ulotka informacyjna cz. I cały kraj_6 maja ost.
zał.1 dokumentacja przeglądu budynków
zał.2 rejestr środków transportu
zał.3 rejestr wejść do budynków utrzymywania świń
zał.4 lista preparatów do dezynfekcji rąk
zał.5.zasady mycia i dezynfekcji środków transportu, obuwia i pomieszczeń
zał.6 dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie
zał.7 wzór spisu świń

Zwierzęta:
Zgłoszenie utrzymywania drobiu w gospodarstwach przyzagrodowych
– Zgłoszenie wstawienia drobiu – dla ferm
– Wniosek – minimalne warunki utrzymania zwierząt – opinia PLW
– Wniosek – wolne stado od białaczki, gruźlicy i brucelozy bydła

Pasze:
Dokumentacja gospodarstwa
Dokumentacja leczenia zwierząt
Produkcja pierwotna pasz 183/2005
Zakłady utylizacyjne
Dokumentacja leczenia zwierząt
Zgłoszenia padnięcia bydła, owiec, kóz

Żywność:
Ubój zwierząt gospodarskich na użytek własny – informacja cz.1
Ubój zwierząt gospodarskich na użytek własny – informacja cz.2

Zwalczanie choroby Aujeszkyego:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2012r.pdf
Program zwalczania choroby Aujeszkyego

Identyfikacaja i rejestracja zwierząt:
Oświadczenie o płci zwierzęcia
Minimalne warunki utrzymania bydła
Wniosek o kontrolę IRZ w gospodarstwie
Zgłaszanie kolczyków
Oświadczenie o przepisaniu gospodarstwa
Oświadczenie o usunięciu nieprawidłowości IRZ

Edytowalne wersje ksiąg zwierząt gospodarskich do wypełniania na komputerze:
Księga rejestracji bydła
Księga rejestracji owiec i kóz
Księga rejestracji świń

Księgi zwierząt gospodarskich w formacie PDF:
Księga rejestracji bydła
Księga rejestracji świń
Księga rejestracji kóz i owiec

Wzajemna zgodność:
Oświadczenie o usunięciu drobnej niezgodności
Wymogi wzajemnej zgodności – broszura
Kalkulator powierzchni dobrostanu

OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY SEKTORA SPOŻYWCZEGO, KTÓRY UTRZYMYWAŁ ZWIERZĘ PODDANE UBOJOWI Z KONIECZNOŚCI POZA RZEŹNIĄ

OŚWIADCZENIE LEKARZA WETERYNARII DOTYCZĄCE ZWIERZĘCIA PODDANEGO UBOJOWI Z KONIECZNOŚCI POZA RZEŹNIĄ