Kontakt

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Ul. Strzelecka 1264-400 Międzychód
tel./fax +48 95 748 25 66, tel. +48 95 748 90 43
NIP 595-13-95-911 REGON 634471600
e-mail: miedzychod.piw@wp.pl
miedzychod.piw@wetgiw.gov.pl

Powiatowy Lekarz Weterynarii
lek. wet. Anna Buczko
tel. kom. 604 104 869
e-mail: abuczko@piw-miedzychod.pl

Starszy inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności
mgr inż. Ewa Samol
tel. kom. 668 340 117
e-mail: ewa.samol@piw-miedzychod.pl

Inspektor weterynaryjny bezpieczeństwa żywności
inż. Anna Zdzienicka
tel. kom. 694 454 838
e-mail: a.zdzienicka@piw-miedzychod.pl

Starszy inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt
mgr inż. Hubert Zdzienicki
Tel. Kom. 668 340 115
e-mail: hzdzienicki@piw-miedzychod.pl

Główna Księgowa
mgr Anna Tomala
e-mail: atomala@piw-miedzychod.pl

Starszy specjalista ds. kadr i płac
mgr inż. Justyna Kramm
tel. kom. 694 454 835
e-mail: jkramm@piw-miedzychod.pl

Inspektor ds. administracji
Sylwia Jurek-Kania
tel. kom. 694-454-837
e-mail: sjurekkania@piw-miedzychod.pl

Kontroler weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt
tech. wet. Beata Zientala-Janowicz
tel. kom. 694-454-836
e-mail : b.zientala-janowicz@piw-miedzychod.pl