Kontakt

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Strzelecka 12, 64-400 Międzychód
tel./fax +48 95 748 25 66, www.piw-miedzychod.pl
NIP 595-13-95-911, REGON 634471600

e-mail : piwmiedzychod@wiw.poznan.pl

sekretariat@piw-miedzychod.pl

Powiatowy Lekarz Weterynarii
lek. wet. Anna Buczko
tel. Kom. 604 104 869
e-mail: abuczko@piw-miedzychod.pl

Starszy inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności
mgr inż. Ewa Samol
tel. Kom. 668 340 117
e-mail: ewa.samol@piw-miedzychod.pl

Inspektor weterynaryjny bezpieczeństwa żywności
inż. Anna Zdzienicka
tel. Kom. 694 454 838
e-mail: a.zdzienicka@piw-miedzychod.pl

Starszy inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji
mgr inż. Hubert Zdzienicki
tel. Kom. 668 340 115
e-mail: hzdzienicki@piw-miedzychod.pl

Główna Księgowa
mgr Anna Tomala
e-mail: atomala@piw-miedzychod.pl

Starszy specjalista ds. kadr i płac
mgr inż. Justyna Kramm
tel. Kom. 694 454 835
e-mail: jkramm@piw-miedzychod.pl

Inspektor ds. administracji
Sylwia Jurek-Kania
tel. Kom. 694-454-837
e-mail: sjurekkania@piw-miedzychod.pl

Kontroler weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt
tech. wet. Beata Zientala-Janowicz
e-mail : b.zientala-janowicz@piw-miedzychod.pl

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt
mgr inż. Agata Repulo
tel. Kom. 694-454-836
e-mail : a.repulo@piw-miedzychod.pl