OPŁATY SKARBOWE

OPŁATA SKARBOWA ZA WYDANIE DECYZJI – 10 zł

OPŁATA SKARBOWA ZA WYDANIE ZAŚWIADCZENIA – 17 zł

OPŁATY SKARBOWE NALEŻY UIŚCIĆ NA KONTO

URZĘDU MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE

NR 31 1020 4027 0000 1302 1219 1849